Prefabrykacja rozdzielni elektrycznych

Wykonujemy usługi z zakresu prefabrykacji rozdzielnic dla układów zasilania oraz sterowania. Kompleksowo realizujemy projekty, od opracowania dokumentacji po prace rozruchowe i utrzymanie.

Prefabrykacja szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych to rutynowa działalność naszej firmy

Wycenę szaf realizujemy bazując na projekcie elektrycznym, lub w przypadku jego braku szacujemy zawartość aplikacji.

Wykonując usługi montażu i prefabrykacji zachowujemy najwyższe standardy jakościowe. Zmniejszamy koszty, zwiększając efektywność. Oferujemy kompleksową realizację.