Doradztwo

Pomiary

Nasz firma oferuje przeprowadzenie pomiarów z zakresu:

 • mocy i energii elektrycznej w sieciach o napięciach silnie odkształconych
 • nietypowego – m.in. opracowanie technologii i wykonanie pomiaru
 • pomiarów w urządzeniach trakcji elektrycznej wskaźników jakości energii elektrycznych
 • parametrów oświetlenia
 • parametrów jakości sieci elektrycznej parametrów sieci IT
 • instalacji
 • oświetlenia na stanowiskach pracy
 • oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • przeglądy okresowe urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych.

Audyty elektroenergetyczne

Podejmowane w trakcie audytu działania obejmują:

 • prześledzenie zużycia energii elektrycznej oraz sprawdzenie wszystkich urządzeń zużywających energię znajdujących się w budynku, kompleksie budynków lub zakładzie
 • identyfikację środków ekonomicznych mających na celu zwiększenie wydajności użytkowania energii elektrycznej
 • ocenę potencjalnych oszczędności energii, orientacyjnych kosztów oraz okresów zwrotu inwestycji każdego zalecanego działania
 • przegląd strategii zarządzania energią elektryczną, łącznie z systemem monitoringu oraz procesem oceny.