Doradztwo techniczne na każdym etapie budowy domu energooszczędnego a także przy innych planowanych modernizacjach
budynki energooszczędne

Planując budowę swojego domu należy zastanowić się nad kosztami przyszłej eksploatacji budynku. Opłaty za energię, potrzebną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, oświetlenia i działania różnych urządzeń domowych, stanowią główną część naszych rachunków. Konieczna jest zatem próba ograniczenia zużycia energii, co często wiąże się ze zmniejszeniem komfortu mieszkania. Aby tego uniknąć warto zdecydować się na budowę domu energooszczędnego. Dzięki temu można realnie obniżyć rachunki, stworzyć ciepły i zdrowszy mikroklimat wnętrz, a także chronić środowisko naturalne. Aby budowa domu energooszczędnego lub poniesione nakłady na modernizację miały sens ekonomiczny, inwestycja musi się zwrócić w przeciągu 7-12 lat. Oznacza to, że dom energooszczędny musi być tak opracowany by koszt jego realizacji nie był większy niż 7% w stosunku do budowy budynku typowego.

Około 20 do 30 % energii wydatkowanej na ogrzewanie jest bezpowrotnie wypromieniowanych przez z ściany. Reszta to "zasługa" wentylacji (30-40 %), okien (15-25 %), dachu (10-25%) i podłogi na gruncie lub piwnic (3-6 %). Mimo, że ściany mają stosunkowo niską wartość powodowania strat, pozostają nadal jednym z najczęściej branych pod uwagę elementów przy termomodernizacji. Bardzo często wynika to ze stosunkowo niskich nakładów (zwłaszcza w przypadku domów jednorodzinnych), w odniesieniu do spodziewanego zysku oraz ze względu na poprawę wyglądu elewacji, zabezpieczenie jej przed dalszą dewastacją. Niemniej jednak ściany jest to tylko jeden z wielu elementów składających się na system energooszczędny.


Budynek energooszczędny to system działających ze sobą zależności, zaprojektowany tak, aby w efekcie końcowym zaoszczędzić 50 do 80 % energii, zużywanej w celu utrzymania komfortu wnętrza przez cały rok, przy umiarkowanym wzroście kosztów inwestycji.


Podstawowymi elementami tego systemu są:

ARCHITEKTURA...

która jest opracowana w taki sposób aby zminimalizować powierzchnie przegród zewnętrznych w stosunku do kubatury domu, zwarta bryła, odpowiednio dobrana powierzchnia okien w zależności od strony świata, na którą zwrócona jest elewacja domu. Usytuowanie budynku na działce pozwala wykorzystać nierówności terenu, sąsiedztwo budynków, wysokich drzew, które w naturalny sposób osłaniają dom przed wiatrami oraz wykorzystać maksymalnie energię słoneczną Od strony południowej powinno się zaplanować pokoje dzienne, salony z dużymi oknami. Po przeciwległej stronie budynku warto umieścić łazienkę, spiżarnię, wejście, pomieszczenia techniczne czy gospodarcze, w których może nie być okien lub mogą być bardzo małe. Pomieszczenia dostawione do budynku, takie jak przeszklony przedsionek, zimowy ogród i taras, mogą dodatkowo izolować i zmniejszać zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania.IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA PRZEGRÓD ORAZ REDUKCJA MOSTKÓW CIEPLNYCH...

która jest opracowana w taki sposób, aby zapewnić możliwie małe straty cieplne przez te przegrody przy zachowaniu umiarkowanej grubości. Czyli takie opracowanie elementów konstrukcyjnych domu, aby w miejscach szczególnie narażonych na ucieczkę ciepła ograniczyć ją lub wyeliminować ( redukcja mostków cieplnych). Do miejsc tych należą między innymi styk fundamentów ze ścianami nośnymi, nadproża i wieńce, styk dachu ze ścianami zewnętrznymi, styk okien i drzwi zewnętrznych ze ścianami, przejścia kanalizacji, instalacji elektrycznej, gazowej przez przegrody zewnętrzne, przejścia kanałów wentylacyjnych przez dach itp. Projekt domu energooszczędnego należy opracować w oparciu o konkretne materiały o bardzo dobrych parametrach technicznych. Aby przegrody nie były przesadnie grube, dobrze jest zastosować izolacje o możliwie najniższym współczynniku przewodzenia ciepła. Należy również zwrócić uwagę na techniczne możliwości przymocowania izolacji do ścian tak, aby nie tworzyć dodatkowych mostków termicznych.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA...

która powinna być wykonana z profili i zestawu szyb zapewniających sumaryczny współczynnik przenikania ciepła U na maksymalnym poziomie równym 1,0 W/m2K. W przypadku okien z PCV są to profile siedmiokomorowe, często wypełniane poliuretanem z szybami podwójnymi lub potrójnymi i przestrzeniami międzyszybowymi wypełnionymi gazem szlachetnym np. argonem. Również okna połaciowe (dachowe) powinny mieć podwyższone parametry cieplne. Okna są aktualnie miejscem powstawania największych strat ciepła, a więc najsłabszym elementem przegród zewnętrznych z punktu widzenia ochrony cieplnej. Sensowne więc wydaje się nabycie okien z zastosowaniem potrójnego szklenia, wypełnienia argonem i powłok antyrefleksyjnych oraz okiennic lub żaluzji.KONTROLOWANY PRZEPŁYW CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK...

czyli budynek powinien być na tyle szczelny, by do minimum zredukować niekontrolowane straty cieplne wynikające z ucieczki powietrza na zewnątrz lub napływ powietrza do wnętrza domu. Dom powinien być zaopatrzony w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła z usuwanego powietrza (rekuperacja). Zalecane jest dodatkowo zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła. Pozwoli on na wstępne podgrzanie lub ochłodzenie powietrza wprowadzanego do budynku. Przyczynia się to w znacznym stopniu do poprawy komfortu wnętrza w lecie, a w zimie pozwala na dodatkowe oszczędności energii. Urządzenia wentylacyjne i grzewcze muszą charakteryzować się wysoką sprawnością. W przypadku ogrzewania gazowego muszą być zastosowane kotły kondensacyjne.INSTALACJA GRZEWCZA...

która jest opracowana tak, by wydajnie współpracować z pozostałymi elementami systemu jak rekuperacja, czy uwzględnienie zysków ciepła od promieniowania słonecznego. Dobrze jest wyposażyć dom w elementy wykorzystujące energię odnawialną jak kolektory słoneczne do podgrzania wody czy kominek do spalania drewna oraz urządzenia gospodarcze zużywające mało energii. Współczesna technika umożliwia wprowadzenie pełnego sterowania i kontroli procesów cieplno-wilgotnościowych w budynkach. Jest to możliwe w budynku maksymalnie szczelnym, bardzo dobrze izolowanym, wyposażonym w automatycznie sterowane urządzenia grzewcze oraz instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Okna w takim budynku służą tylko do oświetlenia wnętrza światłem dziennym i są w znacznej części zamknięte. Automatyczne urządzenia zaopatrzone w czujniki temperatury zewnętrznej i wewnętrznej sterują instalacjami wentylacji i ogrzewania. Ten podstawowy układ może być znacznie rozbudowany i ulepszany przez połączenie z systemem kolektorów słonecznych, a także przez system żaluzji, zasłon i okiennic regulowanych automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej i warunków nasłonecznienia.


Podsumowując, najważniejszą cechą budynków energooszczędnych jest podporządkowanie wszystkich szczegółowych rozwiązań budowlanych i instalacyjnych wymaganiom niskiego zużycia energii. Do głównych cech budynku energooszczędnego można zatem zaliczyć:

  • Usytuowanie w terenie w miejscu osłoniętym od wiatrów.
  • Rozwiązanie przestrzenne budynku maksymalnie sprzyjające ochronie cieplnej (zwarta bryła, bez występów i wnęk, minimalna liczba okien od strony północnej itp.).
  • Bardzo wysokie parametry izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, a także przegród wewnętrznych dzielących pomieszczenia o różnej temperaturze wnętrz.
  • Dobre rozwiązanie wentylacji wnętrz, co w bardziej zaawansowanych rozwiązaniach oznacza zastosowanie wentylacji mechanicznej, przy jednoczesnym odzyskiwaniu ciepła z powietrza wentylacyjnego.
  • Instalacja grzewcza o bardzo wysokiej sprawności, zaopatrzona
  • w urządzenia pomiarowe, regulacyjne i automatykę pogodową.
  • Świadome, przemyślane wykorzystanie energii promieniowania
  • słonecznego, jako czynnika zmniejszającego zużycie energii i paliw dostarczanych do budynku.


Copyright © ze-elbud.pl. All right reserved.